UNGDOMMENS KOMMUNE

DER HVOR JEG GERNE SELV VILLE HAVE VÆRET UNG

Hjørring Kommune har mange muligheder for at studere, holde sig aktiv, og holde fri – men der er plads til at skrue op for blusset.

Jeg bakker op om de mange unge, som vælger at forfølge deres drømme – også selvom det indebærer, at de ofte søger lykken udenfor vores kommune. Til gengæld vil jeg skabe den kommune, de husker tilbage på, som et fedt sted at være ung.

MERE LIV

Det afgørende for at unge har lyst til at bo og leve i vores kommune er, at der er steder hvor de har lyst til at mødes. Mange unge fravælger Hjørring Kommune, fordi den mangler de rigtige tilbud og aktiviteter. Vi skal derfor blive meget bedre til, at tillade initiativer der understøtter vores gågader i at summe af aktivitet – også efter butikkernes lukketid.

Derfor vil jeg:

  • Bakke op om private initiativer, der skaber større dynamik og aktivitet i vores gågader, og i langt højere grad tillade butikker og foreninger at gøre brug af de åbne offentlige arealer til at skabe liv
  • Understøtte skabelsen af et bynært Ungdommens Hus, hvor unge frivillige, studerende og de ungdomspolitiske organisationer kan mødes om deres interesser

STØRRE INDFLYDELSE

Dem der har størst indsigt i det, der har indflydelse på de unge, er de unge selv – og de vil heldigvis rigtigt gerne både tage ansvar og påvirke udviklingen. Det kræver, at vi tør lade flere ting være op til dem selv, og at vi tør give dem indflydelse på, hvordan vi skaber et fedt sted at bo og leve som ung.

Derfor vil jeg:

  • Have større inddragelse af Ungeforum og gøre dem til høringspart i alle beslutninger vedrørende de unge
  • Turde lægge konkrete beslutninger ud til de unge, og lade dem styre udviklingen i vores kommune

FLERE UDDANNELSESMULIGHEDER

Mange unge vælger at bo i Hjørring Kommune på grund af vores gode uddannelsesmuligheder, og mange vælger endda at flytte hertil. Jo flere og bedre tilbud vi har, for at de unge kan få en uddannelse, jo flere unge vil både blive her og også vælge os til.

Derfor vil jeg:

  • Arbejde målrettet på at fastholde og tiltrække flere uddannelser til vores kommune, blandt andet socialrådgiveruddannelsen som passer perfekt ind i vores proffesionsbacheloruddannelser på skolevangen.
  • Styrke samarbejdet imellem vores eksisterende uddannelsesinstitutioner, og støtte dem i deres ønsker om at vokse, så Hjørring Kommune er attraktiv for både dem og de studerende

TILBAGE