FRIVILLIGHED OG FRITIDSLIV

DER HVOR JEG SELV HAR LYST TIL AT VÆRE FRIVILLIG ILDSJÆL

Det er vores mange frivillige ildsjæle, der sikrer det mangfoldige og rige udbud af fritids- og kulturaktiviteter, vi har rundt om i hele vores kommune – og det er dem, der skaber den sammenhængskraft, som kendetegner vores del af landet.

Jeg ønsker at flytte opmærksomheden og påskønnelsen tilbage til de frivillige ildsjæle.

STØRRE FOLKELIG INDFLYDELSE

Heldigvis er vores kommune kendetegnet ved mange frivillige, som overalt i kommunen er med til at skabe liv og aktivitet.

Jeg tror på at foreningslivet skal støttes, men ikke styres – for det er de frivillige der sikrer, at initiativer har rod i lokalsamfundet og derved opbakning til at spire, blomstre og vokse.

Derfor vil jeg:

  • Flytte en større del af fritids- og kulturbeslutningerne til Folkeoplysningsudvalget hvor de frivillige selv sidder
  • Inddrage klubberne og foreningerne i brugen af vores anlægskroner, og lade dem definere hvilke opgaver der sikrer gode forhold bredt i kommunen

MERE SELVEJE

Rundt omkring i kommunen ser vi hvordan de selvejende haller og foreningshuse er med til at skabe engagement og udvikling. Det er samtidig dem der sikrer at mange af vores byer har et samlingspunkt om aftenen og i weekenden.

Derfor vil jeg:

  • Arbejde for at endnu flere haller får muligheden for at overgå til selveje
  • Udlicitere driften af blandt andet Vandhuset og de af Hjørring Hallernes faciliteter, som de frivillige foreninger ikke ønsker at gøre til selveje
  • Afvikle enhver form for konkurrenceforvridende cafeteriadrift i de kommunale haller

STØRRE LOKALT EJERSKAB

Rigtigt mange af vores medborgere vil gerne gøre en ekstra indsats for den del af kommunen, som de bor i. Desværre kan det være svært at få lov til at løse mange af de praktiske opgaver, som ellers påhviler og belaster kommunen.

Derfor vil jeg:

  • Turde give samfundet tilbage til borgerne, og selv lade dem bestemme hvordan de offentlige arealer skal indrettes
  • Prioritere at en langt større del af de afsatte udviklingsmidler til går til borgernære prioriteringer
  • Understøtte de mange “grå mænd” rundt om i kommunen med materiel, så de får mulighed for at tage over hvor kommunen har svært ved at prioritere

TILBAGE