ÆLDREPOLITIK

DER HVOR JEG SELV GERNE VIL BLIVE ÆLDRE

Det er vores ældre medborgere, der har skabt den gode verden vi lever i, og som vi hver dag nyder godt af. Derfor mener jeg, at vi skylder dem, at der bliver tager godt hånd om dem – og at deres alderdom skal være fyldt med ligeså megen livsmod og handlefrihed, som deres liv hidtil har været.

FLERE VARME HÆNDER SKAL LØSE VARME OPGAVER

Det er dem, der passer vores forældre og bedsteforældre, der også en dag skal passe os selv. Desværre bruger plejepersonalet en stor del af deres tid på at dokumentere deres arbejde, og bliver derfor tvunget til at prioritere papirer fremfor mennesker. Det skal vi have gjort op med.

Et venligt klem, et lyttende øre og tid til at være der for hinanden betyder mere end et korrekt udfyldt skema.

Derfor vil jeg:

  • Drage på gode erfaringer fra andre kommuner, som f.eks. Køge, og sætte midler og ressourcer af til at frigive tid hos vores plejepersonale, så de kan bruge deres varme hænder på flest mulige varme timer
  • Skabe et arbejdsmiljø hvor tillid til den ansatte, værdighed for den ældre og livskvalitet i dagligdagen er nøgleordene

BEDRE TILBUD OG MULIGHEDEN FOR AT VÆLGE

Igennem hele vores liv har vi muligheden for selv at vælge til og vælge fra. Når vi bliver ældre skal vi ikke fratages den rettighed.

At have indflydelse på eget liv handler ikke kun om retten til at bo i eget hjem eller ej, men om retten til at være en aktiv spiller i eget liv, og om selv at kunne bestemme over hvordan det skal indrettes.

Derfor vil jeg:

  • Styrke mulighederne for frit valg, og arbejde målrettet for, at de ældre selv har indflydelse på hvilke tilbud de gør brug af, og hvem der udfører dem
  • Arbejde for en permanent fastholdelse og udvidelse af klippekortsordningen, så endnu flere ældre kan deltage i meningsgivende aktiviteter efter eget valg

BEDRE INDSATS OVERFOR DEMENSRAMTE BORGERE

Flere og flere af vores borgere rammes desvære af demens. Det påvirker ikke kun den enkelte sygdomsramte, men hele familien – og det medfører, at ægtefælle og børn kan have svært ved at fortsætte deres liv som hidtil.

Derfor vil jeg:

  • Styrke den tidlige indsats overfor demensramte borgere
  • Sikre, at de pårørende får større mulighed for at fortsætte både deres fælles liv, men også deres eget liv, sammen med deres demensramte familiemedlem

TILBAGE