ARBEJDSMARKEDSPOLITIK OG SUNDHED

DER HVOR JEG SELV TØR BLIVE SYG ELLER ARBEJDSLØS

Når vi pludselig rammes af sygdom, mister vi ikke kun vores evne til at arbejde, men også en stor del af vores identitet.

Pludselig føler vi os ikke længere, som den vi har været hidtil, og derfor er det nødvendigt, at vores rehabilitering og arbejdsmarkedspolitik tager udgangspunkt i hele mennesket.

STØRRE FOKUS PÅ DEN ENKELTE BORGERS POTENTIALE

Målet er, at skabe det bedste udgangspunkt for at den enkelte borger får en bedre tilknytning til igen at komme ud på arbejdsmarkedet. Målet må aldrig være den kommunal proces.

Derfor vil jeg:

  • Arbejde målrettet på, at sikre den enkelte borger får de rette tilbud og hjælp til at komme tættere på arbejdsmarkedet
  • Understøtte den personlige udvikling, der sikrer, at den enkelte borger får genvunden troen på igen at kunne generobre arbejdsmarkedet

BEDRE SAMMENHÆNG IMELLEM REGION OG KOMMUNE

Når vi bliver syge, tænker vi ikke på, om den hjælp vi har brug for kommer fra kommunen eller regionen. Desværre ser vi, at for mange borgere falder ned imellem de regionale og kommunale systemer – og det medfører at ventetiden på genoptræning bliver unødigt lang. Det skal vi gøre bedre.

Derfor vil jeg:

  • Gøre op med kassetænkningen, og turde gå forrest for at sikre den enkelte borger hurtig hjælp til genoptræning
  • Arbejde målrettet for at nedbringe antallet af genindlæggelser som følge af for hurtige udskrivninger fra hospitalet
  • Sikre at ingen borgere med ond i sjælen skal føle sig efterladt af psykiatrien

TURDE SIGE TIL OG TURDE SIGE FRA

Det skal være et mål, at alle borgere der kan komme i arbejde, skal i arbejde – men der er også nogle der ikke kan, og der skal vores dygtige medarbejderes sunde fornuft kunne råde.

Derfor vil jeg:

  • Arbejde for at udvide frikommuneprojektet, til også at omfatte de krav vi stiller overfor de mest udsatte borgere
  • Sikre en hurtigere afklaring, så ingen borgere fanges i årelange ressourceforløb

TILBAGE