Jeg får for lidt (i løn)…

Hvis I spørger mig, så får vi som byrådsmedlemmer for lidt i løn – så er det sagt. Til gengæld har jeg det lidt stramt med folk, der bevilger sig selv en lønforhøjelse, for penge der ikke er deres egne.

Hvad en selvstændig erhvervsdrivende vælger at trække ud af sit selskab, det må han helt selv om. Det er hans egne penge. Det er det ikke, når byrådet gør det, og derfor kræver det lidt mere “ordentlighed” (i mangel på bedre ord).

Derfor har jeg her til aften sendt følgende ændringsforslag til vores byrådsmøde onsdag aften:

“Liberal Alliance foreslår, at Hjørring Kommunes styrelsesvedtægt ændres, således at stigningen i vederlag for 1. viceborgmester, udvalgsformænd, formanden for Børne- og ungeudvalget, formanden for Folkeoplysningsudvalget og udvalgsmedlemmer først træder i kraft pr. 1. januar 2018.”

Det skal være muligt at tiltrække kompetente kræfter til det lokalpolitiske, og alt afhængigt af ens arbejdsindsats så er lønnen i dag ikke på et niveau, hvor den modsvares af et lignende job i det private erhvervsliv. Det holder ikke.

Derfor synes jeg, at byrådspolitikerne skal have mere i løn… Efter næste valg… Så må de stemmeberettigede jo skifte os ud, med nogen der mener noget andet, hvis det er det de vil – sådan fungerer demokratiet heldigvis. 🙂

Venlige hilsner

Michael Vajhøj

Byrådsmedlem i Hjørring Kommune
Spidskandidat for Liberal Alliance

Skriv et svar