Hvor skal vores børn vokse op?

I aften er der den debat på UCN i Hjørring om Folkeskolerne – og måske vigtigst af alt; de rammer vi stiller til rådighed for børn, forældre og ansatte.

Jeg tror på, at mennesker trives bedst i frihed, hvor de selv har indflydelse på deres dagligdag, og hvor de har albuerum og plads til at indrette sig, sådan som de finder det bedst. Derfor skal vi sikre børnene en mangfoldighed af tilbud og forældrene skal have friheden til at vælge imellem dem.

Da vi skrev vores valgprogram var jeg rundt og snakke med rigtigt mange. Rigtigt mange forældre, rigtigt mange lærere, ja og også lærernes fagforening. Det er nemlig vigtigt, at vi som politikere tør gå ind til et valg med konkrete bud på hvordan vi tager hånd om de udfordringer vi står overfor heroppe, og at vi tør lytte til dem der sidder direkte i dem i dagligdagen.

Derfor er jeg også stolt af at have været en del af følgende bud, på et endnu bedre sted for vores (kommende) børn:

STØRRE FRIHED TIL FORÆLDRENE

Forældrene er de, der er bedst til at vurdere, hvilke pasningsformer og hvilke skoletilbud der passer bedst til deres børn. Derfor skal vi sikre dem et reelt frit valg, hvor vi tager udgangspunkt i det forældrene efterspørger, og ikke kun i hvad kommunen tilbyder.

Derfor vil vi:

• Lade pengene følge det enkelte barn
• Skabe større fleksibilitet i daginstitutionernes åbningstider
• Sikre at alle pasnings- og skoletilbud får samme synlighed, uanset om de er kommunale eller private

MERE TILLID TIL DEM TÆTTEST PÅ

Vores daginstitutioner og skoler styres og drives bedst, at dem der er tættest på børnene; lærerne, skolelederne og de forældrevalgte bestyrelser. Det er dem der er bedst til at tilrettelægge en god skolegang. Derfor vil skal vi have et opgør med tanken om, at skolerne drives bedst fra rådhuset, og i stedet have fokus på at udvise tillid og handlerum til dem tættest på børnene.

Derfor vil vi:

• Arbejde fokuseret på at afskaffe måltalsstyring og dokumentation i folkeskolen, og give den enkelte lærer større frihed til at tilrettelægge sit arbejde og forberedelse
• Genindføre et reelt frit skolevalg, hvor den enkelte skole får muligheden for selv at prioritere fokusområder, skabelsen af temaklasser og skoledagens længde
• Fritage folkeskolen for velmenende politisk prioriterede opgaver, så tiden kan bruges på det, der reelt skaber værdi for eleverne

BEDRE HÅND OM DEM DER IKKE PASSER IND

Alt for mange børn får ikke den opmærksomhed og det tilbud de har krav på i dag. Det gælder både elever med særlige behov, men også de elever der efterspørger større udfordringer. Derfor skal vi arbejde for en skole, hvor den enkelte elev får det tilbud, som passer til deres behov.

Derfor vil vi:

• Afsætte en ekstra pulje til inklusion, så ingen tabes på gulvet på grund af økonomiske prioriteringer
• Sikre at en langt større del af pengene afsat til eleverne med særlige behov følger den enkelte elev og ikke skolen
• Skabe endnu større mulighed for at lade skolerne tilbyde differentieret undervisning

Skriv et svar