Robotter, Lotto eller held i kærlighed…

Sammen med en flok bekendte har jeg en Lottoklub, som jeg hver måned betaler til. Det er ikke nogen formue jeg bruger, men det har heller ikke (som håbet) udviklet sig til nogen formue – “mange bække små” er så at sige ikke blevet til nogen “stor å”.

Faktisk har vi de seneste 10 år ikke fået nogen udbetaling der fra – og det er ikke fordi, pengene bare står og bugner på klubbens konto. Det har bare været en dårlig forretning.

Måske var pengene bedre brugt på en anden investering?

Det nye “sort” indenfor investering er robotinvesteringer. Ikke investering i selve robotteknologien, men at overlade sine investeringer til robotter.

Stort set alle bankerne har – enten selv eller i fælleskab – lanceret deres bud på en robotinvestering; Darwin, June, Nora og senest Moneypot har alle til formål at gøre investering let tilgængelig, og ikke mindst billigere end de traditionelle løsninger igennem banken.

Vælger man en traditionel rådgivningsløsning igennem banken ligger de samlede omkostninger ofte omkring 1,5-2% om året – det praler robotterne af at kunne gøre billigere, og her er de samlede omkostninger ofte nede under 1% om året.

Hvad bliver 50 kr. om ugen til?

Robotteknologien er stadig relativt ny, så personligt ville jeg ikke placere hele min (sparsomme) formue der – men istedet for Lotto’en, der alligevel ikke har været en god investering, kunne det måske være et alternativ?

For det er heller ikke en almindelig konto i banken, der gør mine “mange bække små” til nogen synderligere “stor å”.

– Sparer jeg 50 kr. op om ugen på en almindelig indlånskonto har jeg om 10 år sparet 26.000 kr. op.*

– Spiller jeg Lotto for 50 kr. om ugen i 10 år vil jeg om 10 år have 11.700 kr.**

– Lader jeg en af robotterne passe på mine 50 kr. hver uge de næste 10 år vil jeg have 30.300 kr. på kontoen.***

Alt andet lige er den dårligste forretning altså at spille Lotto. Jeg burde melde mig ud og stoppe overførsel der til…

Men med mit held i spil, så skal det nok passe med, at de andre vinder den store gevinst, ugen efter jeg er stoppet. Så det tør jeg sgu ikke…

Måske har jeg bare mere held i kærlighed end i spil? Lad os slutte med den konklusion.

/Michael

FORUDSÆTNINGER:

* Indlånsrente = 0% (svarende til en almindelig indlånskonto uden bindinger)
** Danske Spil A/S’ tilbagebetalingsprocent for Lotto (med eller uden Joker) er 45
*** Beregnet gennemsnitligt afkast; 4% efter omkostninger. Slut beløbet er fratrukket 27% aktieafkastskat. Før skat har de globale aktiemarkeder historisk set (de seneste 30 år) givet et afkast på 8% om året.

OBS: Historisk afkast er ikke nogen garanti for fremtidigt afkast, og enhver investering bør tage udgangspunkt i en konkret rådgivning udfra ønske om risikoprofil og tidshorisont.